Vytvorme bezpečný priestor pre deti zasiahnuté vojnou

V rámci iniciatívy DEŤOM UKRAJINY poskytujeme bezpečné a podporné prostredie pre deti, do životov ktorých zasiahla ruská vojna v Ukrajine.

Organizujeme tábory a pobyty hlavne pre deti z postokupovaných území a deti, ktoré vo vojne stratili rodiča. Ich súčasťou sú aktivity a terapie, ktoré im pomáhajú zvládnuť náročné životné situácie. V Ukrajine plánujeme vybudovať zariadenie zamerané na vzdelávanie detí a liečenie tráum, spôsobených vojnou.

CHCEM PODPORIŤ

Naším cieľom je zmierňovať nepredstaviteľné dopady vojnových udalostí na tých najzraniteľnejších – na deti. Vďaka táborom môžu byť aspoň dočasne v bezpečí, ďaleko od frontu, hluku výbuchov a konštantného pocitu ohrozenia. Deti na mnohých miestach Ukrajiny bežne trávia dlhé hodiny v krytoch. Vojna ruského agresora zobrala tisíckam z nich domov, blízkych, nádej na budúcnosť. Oddelila ich od kamarátov, nedovolí im normálne chodiť do školy či hrať sa vonku. Chceme im dať šancu, aby ich detstvo pokračovalo a ony mohli stráviť čas v prírode, hrou s kamarátmi, na výletoch a absolvovať potrebné terapie na podporu emocionálnej stability a sebarozvoj.


Naše ciele

V bezpečí, ďaleko od frontovej línie vytvoriť stabilné zázemie pre ukrajinské deti, v ktorom budeme:

  • Poskytovať psychologickú podporu, ktorá deťom pomôže prekonať náročné životné situácie a zmierni traumy spôsobené vojnou a stratou blízkych
  • Zabezpečovať vzdelávací program pre deti, pre ktoré už niekoľko rokov nie je kvalitné vzdelávanie dostupné
  • Vytvárať podmienky pre prípad akútnej potreby evakuácie ľudí z oblastí ťažkých bojov alebo v ktorých hrozí rýchly postup ruských vojsk
  • Prepájať odborníkov a dobrovoľníkov v Ukrajine so špecialistami v Európe


O nás

Sme slovensko-ukrajinská skupina dobrovoľníkov. Naliehavosť témy pomoci ukrajinským deťom nevieme ignorovať. Spojili sme sa, aby sme vytvorili stabilné terapeutické zázemie pre ukrajinské deti. 

All4Ukraine dodnes doručili na Ukrajinu pomoc v hodnote skoro 2 miliónov dolárov. Najznámejšou z aktivít na Slovensku bola spoločná kampaň na sanitky pre ozbrojené sily Ukrajiny so slovenskými reportérmi. Momentálne organizujú zbierku, iniciovanú dokumentaristom Paľom Pekarčíkom, na pobyty v bezpečí pre ukrajinské deti z postokupovaných území.

Berkat Slovensko opakovane dodáva na Ukrajinu veľmi potrebný zdravotnícky materiál, zameraný najmä na zastavenie krvácania, ale aj ďalšiu humanitárnu pomoc. V Prievidzi a okolí zabezpečili ubytovanie pre viac ako 500 odídencov z Ukrajiny. Financovali tábory pre ukrajinské ženy a deti, ktoré vo vojne stratili manželov a otcov.

Nezlomní (Jana Čavojská a Marcel Rebro) doručujú obrancom Ukrajiny zdravotnícky materiál, drony a ďalšie potrebné vybavenie, podporujú ukrajinských dobrovoľníkov a financujú tábory na Zakarpatí pre ukrajinské ženy a deti, ktoré vo vojne stratili manželov a otcov. Jeden takýto terapeutícký tábor zorganizovali aj na Slovensku.