VYTVORME BEZPEČNÝ PRIESTOR PRE DETI ZASIAHNUTÉ VOJNOU

Iniciatíva Deťom Ukrajiny sa zameriava na poskytovanie bezpečného a podporného prostredia pre deti, ktorých životy zasiahla vojna. Našim hlavným cieľom je organizovať aktivity, ktoré pomáhajú deťom z Ukrajiny prekonávať náročné životné situácie spôsobené neustálymi hrozbami ruského agresora a vytvárať im lepšie podmienky na seba-rozvoj a vzdelávanie.

Spojili sme sa, aby sme vytvorili bezpečné a stabilné zázemie ďaleko od frontu, výbuchov rakiet, hluku vzdušného poplachu a konštantného pocitu ohrozenia. V súčasnosti organizujeme terapeutické pobyty na Slovensku a v Ukrajine pre široké spektrum detí, hlavne pre deti z postokupovaných území a deti, ktoré vo vojne stratili rodiča.

Cyrkunská škola, máj 2022
Žiaci v telocvični, máj 2024

NAŠE CIELE

V bezpečí, ďaleko od frontovej línie, chceme vytvoriť stabilné zázemie pre ukrajinské deti.

  • Poskytovať psychologickú podporu, ktorá deťom pomôže prekonať náročné životné situácie a zmierni traumy spôsobené neutíchajúcimi hrozbami ruského agresora.
  • Spolu s lokálnymi učiteľmi a vedcami zabezpečovať vzdelávací program pre deti, ktoré už štvrtý rok nemajú dostupné kvalitné vzdelávanie
  • Vytvárať v spolupráci s lokálnymi ukrajinskými dobrovoľníkmi a odborníkmi priestor a zhromaždí zdroje a partnerov tak, aby sme mohli pomôcť aj v prípade akútnych potrieb jednotlivcov či komunít.
  • Prepájať odborníkov a dobrovoľníkov v Ukrajine so špecialistami v Európe a rozširovať ich poznatky a skúsenosti v oblasti psychoterapie.
  • Vytvoriť priestor pre sociálnu adaptáciu

O NÁS

Naliehavosť témy pomoci ukrajinským deťom nevieme ignorovať. Spojili sme sa, aby sme vytvorili stabilné terapeutické zázemie pre ukrajinské deti. 

All4Ukraine dodnes doručili na Ukrajinu pomoc v hodnote skoro 2 miliónov dolárov. Najznámejšou z aktivít na Slovensku bola spoločná kampaň na sanitky pre ozbrojené sily Ukrajiny so slovenskými reportérmi. Momentálne organizujú zbierku, iniciovanú dokumentaristom Paľom Pekarčíkom, na pobyty v bezpečí pre ukrajinské deti z postokupovaných území.

Berkat Slovensko opakovane dodáva na Ukrajinu veľmi potrebný zdravotnícky materiál, zameraný najmä na zastavenie krvácania, ale aj ďalšiu humanitárnu pomoc. V Prievidzi a okolí zabezpečili ubytovanie pre viac ako 500 odídencov z Ukrajiny. Financovali tábory pre ukrajinské ženy a deti, ktoré vo vojne stratili manželov a otcov.

Nezlomní (Jana Čavojská a Marcel Rebro) doručujú obrancom Ukrajiny zdravotnícky materiál, drony a ďalšie potrebné vybavenie, podporujú ukrajinských dobrovoľníkov a financujú tábory na Zakarpatí pre ukrajinské ženy a deti, ktoré vo vojne stratili manželov a otcov. Jeden takýto terapeutícký tábor zorganizovali aj na Slovensku.