Vytvárame bezpečný priestor pre deti zasiahnuté vojnou

Budujeme stabilnú základňu pre poskytovanie psychologickej pomoci ukrajinským deťom v bezpečí, ďaleko od frontovej línie. Z dlhodobého hľadiska chceme vytvoriť priestor a zhromaždiť zdroje tak, aby sme mohli včas reagovať aj na akútne potreby jednotlivcov či komunít.

Sedem dní bez vojny pre deti, ktorých ockovia zahynuli pri obrane Ukrajiny

CHCEM PODPORIŤ

Pobyty v bezpečí ďaleko od frontu pre deti z postokupovaných území

CHCEM PODPORIŤ

Iniciatíva Deťom Ukrajiny sa zameriava na poskytovanie bezpečného a podporného prostredia pre deti, ktorých životy zasiahla vojna. Naším hlavným cieľom je organizovať aktivity, ktoré pomáhajú deťom z Ukrajiny prekonávať náročné životné situácie spôsobené neustálymi hrozbami ruského agresora.

Naše projekty sa snažia reagovať na vojnové udalosti u našich susedov tak, aby zmierňovali ich nepredstaviteľné dopady na tieto krehké skupiny. Organizujeme zbierky a pobyty pre široké spektrum detí, s cieľom vytvoriť bezpečný a stabilný priestor ďaleko od frontu, hluku výbuchov a konštantného pocitu ohrozenia. A zároveň chceme flexibilne reagovať na naliehavosť situácie.

Tieto pobyty zahŕňajú psychologickú pomoc, ktorú poskytuje medzinárodný tím odborníkov, a rôzne aktivity na podporu emocionálneho a duševného zdravia detí. Pomáhame im zvládať traumatické zážitky a obnovovať pocit nádeje a stability do budúcnosti. Naším poslaním je zabezpečiť, aby detstvo týchto detí naďalej pokračovalo.